Úvod
Teamy
Fotogalerie
Garry Guns
Komentáře
Paintball pravidla
Dotazy, rady
Kontakt

Paintball
  - časté dotazy
  - právní hlediska

Paintball a Česká republika
Zákony a Paintball v ČR

Zákony vztahující se k paintballu ke stažení:
ZÁKON 119 | ZÁKON 156 | ZÁKON 227


PAINTBALLOVÝ HRÁČ A ZÁKONY ČR II.
Od 1.října 2003 nabyl účinnosti zákon č. 227/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 156/2000 Sb. o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů i další zákony.
Co to pro spotřebitele znamená?
Jde v podstatě jen o zpřesnění kompetencí.
Každé zboží tohoto typu musí mít samozřejmě návod v českém jazyce – i zde platí zákon o ochraně spotřebitele.
autor: J.L.V.com r.r., uvedeno:
 
PAINTBALLOVÝ HRÁČ A ZÁKONY ČR I.
Zákon č. 119/2002 I.část.

Vstoupil v platnost 1.1.2003.Po jeho prostudování jsem dospěl k závěru,že zatím jako hráči můžeme zůstat relativně v klidu./Jaké změny a dodatky nás čekají v EU si netroufám odhadovat,teoreticky můžeme dopadnout jako v Německu/.Definice Paintbalové zbraně - plynová zbraň, kterou se vystřeluje střela se značkovací látkou,vypadá jednoduše,ale......

Pro účely zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (dále jen zákon) jsou paintbalové zbraně považovány za zbraně plynové. Pokud vlastníte zbraň, u které kinetická energie střely na ústí hlavně nepřesahuje 16 J, jedná se podle § 7 písmena e) zákona o zbraň kategorie D a podle § 15 odst. 1 zákona může tuto zbraň nabývat do vlastnictví a držet nebo nosit osoba starší 18 let. Nepotřebujete tedy zbrojní průkaz. Pokud používáte tuto zbraň ke střelbě, musí být označena zkušební značkou podle zákona č. 156/2000 Sb.

Zbraněmi kategorie D § 7 jsou
a) historické zbraně,
b) zbraně jednoranové a dvouranové zkonstruované na principech doutnákových, kolečkových, křesadlových nebo perkusních zámkových systémů,
c) palné zbraně určené pro střelbu náboji typu flobert s energií střely na ústí hlavně do 7,5 J,
d) plynové zbraně na vzduchovou kartuš,
e) plynové zbraně, u nichž kinetická energie střely na ústí hlavně dosahuje nejvíce 16 J,
f) expanzní zbraně a expanzní přístroje,
g) mechanické zbraně, u nichž je napínací síla větší než 150 N,
h) znehodnocené zbraně, na kterých byly provedeny takové nevratné úpravy, které znemožňují jejich použití ke střelbě,
i) zbraně, na kterých byly řezem provedeny takové úpravy, které odkrývají alespoň částečně vnitřní konstrukci zbraně, a
j) zbraně neuvedené v kategoriích A až C.

§ 15
(1) Zbraň kategorie D nebo střelivo do této zbraně může nabývat do vlastnictví a držet nebo nosit fyzická osoba starší 18 let způsobilá k právním úkonům. Zbraň kategorie D nebo střelivo do této zbraně může nabývat do vlastnictví a držet též právnická osoba.
(3) Střelba ze zbraně uvedené v § 7 písm. c) až g) nebo ze zbraně uvedené v § 7 písm. j) je zakázána na místě, kde by mohl být ohrožen život nebo zdraví osoby nebo způsobena škoda na majetku, pokud se nejedná o použití zbraně k ochraně života, zdraví nebo majetku.
4) Držitel zbraně kategorie D je povinen zbraň a střelivo do ní zabezpečit proti zneužití, ztrátě nebo odcizení.
(5) Držitel zbraně kategorie D nesmí
a) zbraň nosit viditelně v místech, kam má veřejnost volný přístup,
b) zbraň nosit nebo s ní jakkoliv manipulovat, pokud je jeho schopnost k této činnosti snížena požitím alkoholických nápojů, návykových látek,11) léků nebo v důsledku nemoci,

Zákon č. 156/2000 S. I.část.
Tento zákon upravuje
a)práva a povinnosti výrobců,1) dovozců,2) distributorů,3) opravců a držitelů střelných zbraní, střeliva nebo pyrotechnických předmětů při jejich ověřování,
b)výkon státní správy při ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů, zajišťování úkolů plynoucích z mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána,4) a kontrolní činnost s tím spojenou.
Ověřování stanovených střelných zbraní formou
a)homologace,
b)kusového ověřování, nebo
c)opakovaného kusového ověřování.

Kusové ověřování
Kusové ověřování stanovených střelných zbraní je postup, při kterém se ověřuje a dokládá označením každé stanovené střelné zbraně zkušební značkou pro kusové ověřování, že střelná zbraň splňuje stanovené technické požadavky. Kusové ověřování se provádí u všech stanovených střelných zbraní kromě zbraní homologovaných.
Úhrady za ověřování
1) Úkon spojený s ověřováním kontrolovaného výrobku (zejména vydání certifikátu, označení výrobku zkušební značkou) podléhá správnímu poplatku podle zvláštních právních předpisů.
2) Za odborné činnosti související se zkoušením střelných zbraní, střeliva, pyrotechnických výrobků, výbušných předmětů a pomůcek pro jejich používání a se zkoušením balisticky odolných materiálů a konstrukcí se poskytuje úplata.

Povinnosti provozovatelů paintballových hřišť a prodejců paintballových zbraní s příslušenstvím připravujeme....
autor: J.L.V. com r.r., uvedeno:
 

Copyright © 1999 - 2018 by Garry Guns Leon
designed and powered by iNET Solutions s.r.o.