motto: "Ovládni svůj JEEP WILLYS, ovládneš svůj život." .. Leon, j.v ..

Jeep Willys MB / Ford GPW manual-CZ

Jeep Willys MB / Ford GPW ,manual na opravy a seřizování celého vozidla. Textová část obsahuje kompletní informace o opravách, seřízení a údržbě Jeep Willys MB. Jeep servisní manuál

Jeep Willys MB / Ford GPW manual - ukázka

Identifikace
Číslo podvozku se nalézá na levé straně předního konce rámu zevnitř, číslo na motoru na pravé straně za čističem oleje, poblíž horního rohu bloku za vodním čerpadlem. Po dobu záběhu vozidla je nutno dodržovat následující omezení. Nejezdit rychleji než 40 mil za hod. do ujetí prvních 100 mil, pak nepřekračovat rychlost 50 mil/hod do ujetí 500 mil. Po tuto dobu se rovněž nemá roztáčet motor do maximálních otáček při seřizování za chodu naprázdno. Před rozjezdem se má alespoň po tuto dobu zahřát motor na provozní teplotu. Ovládání vozidla – obr. 1: Původní stírače (1) byly ovládány ručně, později byly nahrazeny podtlakovými nebo elektrickými. Tlačítko el. houkačky (2) je umístěno na volantu (3). Táhlo ručního plynu (4) a sytiče (6) se nalézá nalevo a napravo od spínače zapalování (5). Zpětné zrcátko (7) je upevněno zevně na karoserii. Vypínač zacloněného .....
Motor
je mazán pod tlakem prostřednictvím olejového čerpadla, umístěného vně bloku motoru na levé straně. Čerpadlo je planetového typu a je poháněno šroubovým převodem vačkovým hřídelem. Do mazacího okruhu je olej čerpán skrz hrubý čistič plovákového typu, který zabraňuje přístupu hrubých nečistot, případně vody ze dna olejové vany do čerpadla. Čerpadlo tlačí olej průchody v bloku válců a klikovým hřídelem do hlavních a ojničních ložisek a k rozvodovému řetězu, rozstřik z ojničních ložisek pak maže stěny válců, pístní čepy a ventilové rozvody. Tlak oleje lze regulovat množstvím podložek pod pružinou pojistného ventilu olejového čerpadla; má dosahovat u zahřátého motoru při provozní rychlosti 30 mil/hod na třetí převodový stupeň hodnoty 50 na ukazateli tlaku přístrojové desky....
Časování ventilů
se provádí při natočení klikového hřídele do takové polohy, kdy písty č. 1 a 4 jsou v horní úvrati a značka T.C. na setrvačníku je přesně proti rysce na časovacím otvoru skříně setrvačníku na pravé straně motoru (obr. č. 15). Po připevnění ozubeného kola na vačkový hřídel (lze nasadit pouze v jediné poloze) se otočí vačkovým hřídelem.....
Olejové čerpadlo
je tvořeno soukolím s vnitřním ozubením. Stejnoměrný tkal v mazací soustavě je udržován na stejné výši při všech obrátkách motoru pojistným regulačním ventilem. Olej je čerpán z olejové vany hrubým čističem plovákového typu (obr. č. 29) a kanálkem v bloku motoru do čerpadla, odkud je tlačen k ložiskům a ostatním mazaným místům v motoru a k jemnému olejovému čističi. Čerpadlo je umístěno na levé straně motoru a je poháněno ozubeným kolem uprostřed vačkového hřídele. Při jeho demontáži je nutno povolit tři upevňovací matice na šroubech bloku motoru a stáhnout celé čerpadlo směrem do.........
Rozdělovač
(obr. 55) je nejsložitějším mechanickým celkem zapalovacího systému. Je poháněn od vačkového hřídele prostřednictvím hřídele olejového čerpadla. Regulace předstihu je automatická odstředivým regulátorem. Při rozebírání se nejprve vyjmou kabely vysokého napětí z víčka..........
Spojka
Spojka je jednokotoučová. Kotouč má průměr 203 mm a je opatřen středovými pružinami k tlumení nárazů. Jeho dvě obložení mají rozměry: vnější průměr 200 mm, vnitřní 130 mm, výška 3,2 mm. Seřiditelný je volný chod pedálu a nastavení přítlačného kotouče (obr. 33). Opotřebováním obložení se zmenšuje volný chod spojkového pedálu.....
Palivová soustava
Palivový systém sestává z palivové nádrže, palivového vedení, čističe paliva, čerpadla, karburátoru a čističe vzduchu. Je nutno věnovat pozornost tomu, aby byl celý systém stále čistý a aby se v něm neshromažďovala voda. Rovněž je nutno periodicky kontrolovat jeho těsnost. ....
Karburator
Je-li plovák naplněn palivem nebo je poškozen, nebo jsou vyběhány otvory čepů, je karburátor přeplňován palivem. Špatná činnost plovákového jehlového ventilu bývá způsobena poškozeným nosičem plováku. V tomto případě je možno jeho dosedací plochu vyhladit.......
Okruh pro nízké obrátky
Tento okruh zobrazuje obr. 39. Pro jeho činnost je důležité, aby palivo neprocházelo hlavní tryskou ale tryskou ...
Regulátory
(obr. 57) se skládá z regulátoru napětí (voltage regulator), regulátoru proudu (curent limiting regulator) a zpětného spínače (circuit breaker). Regulátor napětí nepřipoušt....
Převodovka
Převodovka je třírychlostní, s jednou rychlostí vzad, rychlosti druhého a třetího stupně jsou opatřeny cloněnou synchronizací. Pro demontáž převodovky je třeba provést následující operace....
Redukční převodovka
Redukční převodovka je v podstatě dvoustupňová převodovka s neutrálem, která navíc zprostředkovává zapínání a vypínání předního náhonu. Demontáž redukční převodovky se provádí následujícím postupem.....
Brzdový systém
Brzdový systém je zobrazen na příloze č. 8. Nožní brzda je hydraulická a působí na všechna čtyři kola (na přední poněkud větší silou), ruční brzda je mechanická a působí na brzdový kotouč...
Řízení
Řídicí systém (obr. 97, 98) má proměnlivý převod, závislý na úhlu stočení předních kol.Ložiska se seřizují podložkami (č. 13) pod horním...
Rám
Rám je robustní konstrukce, vyroben je z nosníků tvaru „U“. Údržbu nevyžaduje, jen je třeba občas zkontrolovat upevnění nárazníků a přívěsného háku. Čep horní čelisti háku a její západky je třeba promazat.....
Karoserie
Karoserie je částečně svařovaná a částečně sešroubovaná z panelů. Je třeba dbát toho, aby byla řádně dotažena k rámu vozidla. Vypouštěcí zátky nateklé vody.....

Servisní manual - CZ na CD

Manuál je v češtině i s obrázky, osobní odběr, zájemci pište na " ..e-mail.. "copyright © 2024 by GarryGuns-CZ, Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora. | xhtml valid | css valid | asp | ^ NAHORU